Nano Gümüş Dezenfeksiyon Nedir?

Nano gümüşün antibakteriyel özelliğinin önemi çok eskilere dayanmaktadır ve günümüzde farklı alanlarda geliştirilmekte olup insan yaşamı için kolaylıklar sunmaktadır. Nanoteknolojide, nano gümüş parçacıklarının mikroorganizmalara etkisi oldukça fazladır.
Dezenfektan olarak “Hidrojen peroksit ve Nano Gümüş Kombinasyonu” mikroorganizmaların DNA’larını ve hücre duvarlarını değiştirmek ve solunum enzim sistemlerini baskılamak sureti ile mikroorganizmalar üzerine direkt öldürücü etki oluşturmaktadır.

Uygulandıkları ortamlarda insan ve çevreye zararlı kalıntı maddeler bırakmazlar. Hem gıda maddelerinin dezenfeksiyonunda hem de üretimdeki alet-ekipmanın sterilizasyonu işlemlerinde kullanılabilir olması önemli bir özelliktir.
Bu teknoloji sağlık endüstrisinin yanı sıra tekstil ve gıda endüstrisinde de geliştirilerek kullanılabilir. 

Gümüşün metalik formunun ve bileşik formunun güçlü bir antibakteriyel etkisinin bulunduğu uzun zamandır bilinmektedir. Bakteriler ve virüsler üzerindeki engelleyici etkisi birçok araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Bu çalışmalarda gümüşün, mikroorganizmaların DNA moleküllerine etki etmektedir. Bu etki ile DNA’nın çoğalmasını engellemek ve bunun yanında bakteri proteinlerindeki –SH gruplarıyla etkileşerek inaktive olmaları sağlanır. Güçlü bir antibakteriyel etki olmasından ve toksik etki yaratmamasından dolayı gümüş ve gümüş bileşikleri, günlük hayatta kullanıma uygun ve zararlı mikroorganizmaların fazla bulunduğu birçok yüzeyde ve alanda üretim sırasında veya üretimden sonra yüzeylere kaplama yapılarak kullanılabilmektedir. Gümüş etkisi bulunan materyaller kimyasal olarak daha dayanıklıdır ve bu materyaller gümüş iyonlarını uzun süre yüzeylerinde tutarak antibakteriyel özelliklerini korurlar [Alıntı]. (Cansız, E. İ. ve Kırmusaoğlu,)

Silsüpür Dezenfeksiyon;

Hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş kombinasyonu uygulamaktadır.
Yurt içinde ve Hindistan, Polonya, Mısır ve Suudi Arabistan’da yapılmış karşılaştırmalı testlerle ispatlanmış marka kullanmaktadır.
Yüksek stabilitesi sayesinde eş değer etken maddeli dezenfektan;

  1. Kullanım esnasında daha uzun zaman stabil kalır
  2. Etkili olunan mikro organizmalara daha hızlı etki sağlar.
  3. Seyreltisi daha uzun ömürlüdür.
  4. Kalıntı bırakmaz
  5. % 99.9 biyolojik parçalanırlığa sahiptir.

Silsüpür, en önemli tercih nedenleri:

  • Kalıntı bırakmamasıdır. Bozunma ürünlerinin su ve oksijen olmasıdır.
  • Nano gümüş kompleksler seyreltme esnasında doğada bulundukları ppb (milyarda bir parça) seviyesine indikleri için sterilizasyon amacı dışında sorun yaratmazlar.
  • İnsan, bitki ve hayvanlara karşı toksik ve kanserojen etkisinin olmamasıdır.
  • Durulama gerektirmemesi ile yapılan dezenfeksiyon sonrası “durulama ile tekrar kirlenmenin” önüne geçilmesidir.
  • Yer, yüzey, alet, ekipman, hava, su ve ortam gibi TEK ÜRÜNLE çok geniş amaçlı kullanım sağlamasıdır. 

Temizlikçi Ol