Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bildirim

İşbu bildirimin amacı, SİLSÜPÜR TEMİZLİK VE HİZMET TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından  yönetilmekte olan "WWW.SİLSUPUR.COM.TR adresinde yer alan web sitesinin, kullanıcıları tarafından kullanım aşamasında elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları içermektedir. Kullanıcı "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmesiyle birlikte "Gizlilik Politikasını" da kabul etmiş sayılacaktır.

1- İşlenecek Olan Veriler

Kullanıcının üye kaydı, üye girişi  ve/veya Facebook hesabı üzerinden üye olması sırasında dijital ortam aşağıdaki kişisel verileri kaydetmektedir:
-Ad, soyad, adres, e-posta adresi,  iş veya cep telefon numarası bilgileri,
-Üyelik bilgisi doğrulama veya hesap erişimi için kullanılan parola vb. güvenlik bilgileri,
-Ödeme işlemlerinde kullanılacak olan gerekli veriler.

Şirket Kullanıcı’nın web sitesini kullanımında belirttiği bilgilere ulaşabilir. Bu sözleşme uyarınca; Kullanıcı, Şirketten gönderilen bilgilendirme mail ve SMS'lerinin cep telefonu ve mail adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılır.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu bildirim hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
 
2- Kayıt Edilen Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Şirket, verilerinizi size sunulacak kampanya ve promosyonlardan haberdar olmanız, siteden en iyi biçimde faydalanabilmeniz, sağlanacak hizmetin yerine getirilmesi ve iyileştirilmesi; Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen veya belirtilmeyen her türlü kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerinizi kullanmaktadır.
İnternet kullanımına dair olan demografik araştırmalarda Şirket üçüncü kişilere kişisel verilerinizi sadece araştırılacak konu ile sınırlı kalmak kaydıyla paylaşabilir.
Sistemde meydana gelebilecek sorunlarda ve bu sorunların giderilmesinde veya diğer gerekecek durumlarda (kullanıcı araştırması veya sınıflandırması vb.) Şirket, Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanabilmektedir.
 
3- Verilerinize Kimler Erişebilir?

Şirket, kişisel verileri 2. Maddede belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için, reklam, kampanya ve promosyon ve/veya kullanıcı deneyimi geliştirilmesi ve araştırılması amaçlarından herhangi birisi için üçüncü kişilerle kişisel verilerin oluşturulduğu amaçla ilişkili ve bununla sınırlı olmak kaydıyla paylaşabilecektir.
Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Şirket,  kişisel verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.
 
4- Kişisel  Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verileri, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Şirket, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda, anlaşmazlık kapsamında gereken savunmaların yapılabilmesi amacıyla sınırlı olarak belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
 
5- Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, elektronik ortamda iletilen kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde işlenmemesi, bu verilere erişilememesi ve bunların muhafazasını sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini alacağını ve gereken denetimleri yapmayı taahhüt eder. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

Şirket, kullanıcılara ait kişisel verileri işbu Bildirim ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olacak şekilde başkalarına iletemez ve işleme amacı dışında kullanamaz.
Site üzerinden farklı uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket  uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk  taşımamaktadır.
 
6- Bildirimdeki Değişiklikler

Şirket işbu bildirimin hükümlerini site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklik yapılan bildirim hükümleri, yayınlandığı tarih  itibariyle geçerlilik kazanır.

Temizlikçi Ol